Szálloda- és turizmusfejlesztés

Segítünk a turisztikai szolgáltatóknak minél több működési területen megtalálni a vendégélmény növekedésének lehetőségét a SERVICEPOT fejlesztési modell elemeivel:

S – Survey – Felmérés – Megmérjük a munkavállalók kompetenciáit tesztek, vagy mystery hívások és mystery shopping segítségével. Az eredményekről megoldásfókuszú elemzést készítünk.

E – Execution – Célmegvalósítás – A munkatársak bevonásával meghatározzuk a vállalati értékeket, a víziót és a missziót. A vezetőséggel közösen kijelöljük a legfontosabb célokat, beazonosítjuk és mérhetővé tesszük a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket. Kialakítjuk a vendégelégedettség mérésének rendszerét és feldolgozását.

R – Resources – Erőforrások – A munkatársakat célirányos készségfejlesztő tréningeken képezzük, a vezetőknek pedig segítünk kialakítani egy vonzó vállalati kultúrát, ahol elkötelezetté válnak az emberek és nem szívesen váltanak munkáltatót.

V – Vitality – Vitalitás – A vendégélmény növelése érdekében szemléletformáló programokat, motivációs tréningeket tartunk a munkatársaknak. Lelkes és innovatívan gondolkodó munkatársakat képzünk, akik felelősséget vállalnak.

I– Image – Arculat – A szolgáltató egyedi adottságait, komplex termék és szolgáltatáskínálatát tükröző vállalati arculatot alakítunk ki. A márkakommunikáció elemeit egységes vizuális keretrendszerbe foglaljuk az erős összkép, következetes kommunikáció és a maximális vendégélmény érdekében.

C – Communication – Kommunikáció – Kialakítjuk a reklamációk lehetőséggé alakításának attitűdjét. Erősítjük a személyzet bizalomépítő kommunikációját. Fejlesztjük a munkatársak közötti információáramlást.

E – Experience – Élmény – A vendégélmény növelésének fókuszával vizsgáljuk azokat a folyamatokat, amelyek során a vendég interakcióba kerül a szervezet munkatársaival. Átalakítjuk a folyamatokat az élmény maximalizálása érdekében. Ugyanígy megmérjük és fejlesztjük a munkavállalói élményt, hogy munkatársaink lojálisak maradjanak. Vendégélményt csak elégedett munkatársak tudnak nyújtani.

P – Practice – Gyakorlás – A fejlesztő beavatkozások után erősítjük a tanultak gyakorlatba ültetését esetfeldolgozó workshopokkal, csoportos coachinggal, vagy folyamattanácsadással.

O – Opportunities – Lehetőségek – Kialakítjuk a személyzetben a lehetőségek meglátásának és árbevétellé alakításának képességét. Értékesítési tréningjeinken az adott terület sajátos szükségleteit fejlesztjük, és tudatos gyakorlással a munkatársak szokásává alakítjuk az élményszerű értékesítést.

T – Teamwork – Csapatmunka – Felmérjük a szervezeti egységek közötti együttműködés hatását a vendégélményre, majd a szükséges területeken erősítjük a szinergikus működést. A csapaton belüli és csapatok közötti bizalom erősödésével gyorsul a vállalati célok elérése.